SPCA Norge

PRESENTASJON AV ORGANISASJONEN SPCA:

SPCA betyr Society for the Prevention og Cruelty to animals og ble opprettet i England i 1824 for over 185 år siden.

Formålet med foreningen, var i starten å ta vare på arbeidshester som var utslitt etter lang tid med arbeid. Dette vekket et stort engasjement som medførte at Dronning Victoria på et tidlig stadie gikk inn som kongelig beskytter av SPCA.

SPCA Norge har etablert sin organisasjon på RSPCA sine prinsipper og retningslinjer, som igjen er blitt justert i henhold til norske lover og forskrifter.

SPCA Norge har som mål å få opprettet krisemottak for hjemløse og mishandlede dyr i alle fylker. Vi ønsker å være et naturlig felles krisemotttak for alle typer dyr i hvert fylke.

Gjennom faglig utdanning av frivillige og engasjement for forebyggende og informativ informasjon skal SPCA Norge bevvisstgjøre det ansvar og plikter som ligger i å eie et dyr med det formål å få enkeltindivider til å ta mere ansvar og skape god velferd og livskvalitet for dyrene.

SPCA Norge er en ikke politisk frivillig organisasjon som til enhver tid arbeider etter gjeldende forskrifter og lovverk fra mattilsynet. SPCA Norge satser på fagkunnskap gjennom etiske linjer med objektivt syn i arbeidet.

Du kan lese mer om SPCA på deres hjemmesider: www.spca.no