Husdyrregler ved juletider….

HUSDYRREGLER…….

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

1. Alle hunder innvilges inntil 1 – en – time uforstyrret middagslur i godstolen, uavhengig av tidligere rettigheter, i perioden mellom 01.12 – 31.12. Rettigheten kan debatteres hvis stolen tilhører far. Notoriske stolsnikere innvilges generelt amnesti i samme periode.


2. Tigging ved middagsbordet tillates. Rettigheten kan frafalles etter ønske ved servering av lutefisk.


3. Julepapir og bånd som blir liggende lengre enn 3- tre- minutter på gulvet er husdyrets rettmessige eiendom og kan ikke konfiskeres før etter 24 timer eller til det behørelig avlivet.


4. Pyntede juletrær kan høstes i en høyde av inntil 70 cm fra gulvet uten represalier for noe husdyr. Rettigheten trer i kraft så snart treet er pyntet.


5. Alle jaktlisenser for postbud inndras imidlertid for perioden. I denne tiden forekommer julehilsninger oftere enn purringer.


6. Som kompensasjon tilstås amnesti for opptygging av inntil ett skopar av nyere alder inntil fredningen opphører.


7. Uventede besøk tillates bare varslet, ikke spist ( det kan være tante Agathe med julegaver ). Rødkledte brumlebasser med hvitt løsskjegg kan varsles og til nød prøvesmakes. Påse at plaster og forbindingssaker finnes i umiddelbar nærhet av inngangsdøren.


8. Juletrefoten anses som en naturlig drikkevannskilde. Hannhunder har rett til markering av eiendomsretten til kilden minst en gang pr. uke.


9. Hannhunder har krav på minimum 4 – fire – ekstra lufteturer pr. dag i perioden mellom 23.desember og henimot påske.


10. Alle hunder har rett til å oppholde seg innendørs natten til 1. januar. Opphold under sofaen på dette tidspunktet skal anses som konstruktiv problemløsning.


DA FÅR VI VEL ALLE SAMMEN EN VIRKELIG GOD JUL, IKKE SANT???

Sakset fra Argus, nummer 3, vinteren 1995