Forgiftning av hund

Det finnes mye i hverdagen som kan være skadelig for hunden din.

FORGIFTNING AV HUND (- evnt. katt og andre dyr)

SJOKOLADE KAN skade  hunden din.

Hunder er svært følsomme for en gruppe stoffer som kalles metyll xanthin. Koffein og teobromin er medlemmer av denne gruppen. Teobromin er giftig for hunder. Dette stoffet finnes i kaffe, te, coka cola, kakao, sjokoladekaker og sjokolade. Selv små mengder sjokolade kan gi uregelmessig puls og åndedrett hos en hund, selv om det ikke alltid fører til forgiftning.

To gram daglig er dødelig. Det ble oppdaget at sjokolade er giftig under andre verdenskrig, da biprodukter fra kakaoproduksjonen ble prøvd ut som mulig fortilskudd for husdyr. Undersøkelser viste at selv så lite som to gram kakao pr. dag er dødelig for hunden over tid. Dersom en fuglehund på 20 kilo daglig får 40 gram kakao, vil den over tid bli syk og dø.

Fremkalle eller utløse epilepsi, dersom hunden har epilepsi eller er disponert for epilepsi, kan theobrominen i sjokolade utløse epelepsianfall eller utløse epilepsi hos en hund som er disponert, men som ikke tidligere har hatt denne lidelsen.

Lammer kretsløpet, hos hunder tas theobromin opp av leveren, overføres gjennom gallen tilbake til tarmen, der den starter på en ny runde. Istedenfor å kvitte seg med stoffene, fortsetter hunden å forgifte seg selv om og om igjen. Hos mennesker er disse stoffene i kroppen i to til tre timer, mot 14-20 timer hos hunder. Forgiftede hunder er urolige, har uregelmessig puls og åndedrett, kramper, får åndenød og kan dø brått av hjertesvikt.

I et rapportert tilfelle hadde en 21 kilos springer spaniel spist 907 gram sjokolade. Neste morgen hadde den kramper. 15 timer etter at den hadde spist sjokoladen, var den død. Theobromin stimulerer sentralnervesystemet gjennom at det frigjør efedrin. Hunden får etter hvert forstyrrelser i kretsløpet i hjertet og til hjernen, spesielt dersom den blir opphisset eller stresset. Sjokoladeforgiftning kan også gi indre blødninger som i noen tilfeller kan føre til døden etter et døgns tid.

Forskjellig giftighetsgrad, ”Jamen, jeg har jo gitt sjokolade til hunden min, uten noe problem”… Vi måler giftighetsgraden i mengde theobromin pr kilo kroppsvekt. En stor hund vil neppe få forgiftningssymptomer av et stykke sjokoladekake eller melkesjokolade, mens en hund på 5 kilo kan dø innen et døgn av samme dose. Det er ikke observert dødsfall ved enkeltdoser lavere enn to gram theobromin pr 10 kilo kroppsvekt hos hunden. Hundens toleranse for theobromin varierer mye, uten at forskerne riktig vet hva som er årsaken til variasjonene. Det er oppgitt dødelig dose helt ned på 56,7 gram mørk kokesjokolade pr 10 kg kroppsvekt hos hund. Det tilsvarer at en plate mørk kokesjokolade er tilstrekkelig til å ta livet av to finske spetser.

Sjokolade er giftig for hunden din

Til veterinær i en fart, symptomene på sjokoladeforgiftning er oppstøt, oppkast, hyperaktivitet, rastløshet, overfølsomhet mot berøring, hurtig hjertebank og hurtig åndedrett. Manglende kontroll over benmuskulatur og muskelskjelving, manglende kontroll over urin og avføring. Etter hvert blir hunden svakere, inntil den går i koma og dør pga hjertesvikt og/eller indre blødninger. Veterinæren har motgift, slik at eneste botemiddel er å få hunden til dyrlege så raskt som mulig.

Langt fra folk, har hunden spist mye sjokolade, sjokoladekake eller drukket kakao eller sjokolade mens du er på hytta eller langt fra nærmeste veterinær, kan du gjøre noe selv. Dersom hunden ennå ikke har fått symptomer på sjokoladeforgiftning og det er gått to timer eller mindre fra den spiste sjokoladen, kan du treffe på disse mottiltakene:

Prøv å fremkall brekninger, slik at hunden kaster opp sjokoladen. Deretter kan du gi kulltabletter. Har du ikke tilgang til kulltabletter, kan du riste brød helt til det er så sort som kull. Det forkullede brødet knuses og gies til hunden. Theobrominen som enda ikke er absorbert av hunden, vil da kjemisk binde seg til kullet. Du må likevel komme deg til veterinær så fort som mulig for å få motgift. Har det gått to timer eller mer siden hunden fikk i seg sjokoladen, er mye gift allerede absorbert i kroppen og disse tiltakene vil da ha mindre effekt. Det er da kun motgift som kan redde hunden.

Ikke lær hunden å like sjokolade. I USA skjer forgiftningsulykker typisk rundt jul og påske, når det er mye sjokolade i huset. Hunden kommer over en konfekteske eller en sjokoladekake som står på bordet og spiser det meste. Kanskje har noen glemt igjen handleposene i gangen, slik at den er lett tilgjengelig for hunden. Å gi en hund en liten sjokoladebit vil ikke skade isolert sett, men det kan i en uheldig situasjon gi tragiske konsekvenser. Det lureste er å ikke gi hunder sjokolade, slik at den aldri lærer å ”like” smaken.

Kilde: Dyrevernorganisasjonen ”Kjemp For Dyrene” sitt medlemsblad.

 

Tenk på hvor du plasserer valnøttene.
Polyamid kan finnes i pølseskinn

KALKUNSKINN, PØLSESKINN, VALNØTTER OG LØK

En hverdagslig ingrediens som løk, kan være farlig.

Det finnes også andre matvarer som hunden din kanskje ikke tåler. Valnøtter antas å være mulig årsak til blærestein hos hund. Løk, spesielt rå løk, fører til økt nedbrytning av røde blodlegemer hos hund, og vil på sikt kunne føre til en alvorlig situasjon for hunden din. Verst er imidlertid pølse- og kalkunskinn som kan forårsake akutt betennelse i bukspyttkjertelen hos hund. Det er en alvorlig og oftest dødelig tilstand. Ellers er hunder, i likhet med mennesker, utsatt i forbindelse med forskjellige forgiftninger knyttet til rå og spirende poteter.

 

EIKENØTTER, det er lite som skal til.

For en tid tilbake, kunne vi bla. lese om flere hester på beite, som døde av å ha spist eikenøtter. Nøttene inneholder store mengder av stoffet tannin, som er en naturlig forekommende syre som finnes i mange forskjellige planter og plantedeler. På høsten faller disse nøttene ned på bakken, og mange dyr blir fristet til å spise de. Dyr er meget følsomme for dette stoffet, og i høy dose kan det være dødelig. Jo mindre dyret er, desto mindre mengde nøtter trengs for at skadene ikke bare stopper med magesmerter, men blir betydelig mer alvorlige. Tanninet er etsende og gir betennelse i mage- og tarmkanalens vegger, itillegg til å skade lever og nyrer.

Eikenøttene ramler på bakken på høsten.

I følge giftinformasjonen er de første symptomene på eikenøttsforgiftning at dyret blir unormalt trøtt og slutter å spise. Etter en stund får dyret forstoppelse som etter 2-10 døgn går over til en tjærelignende diare. Det er heller ikke uvanlig at dyret får feber.  Det finnes ikke medisiner mot eikenøttsforgiftning, dyret får kun støttebehandling mot magesmertene, forstoppelsen og diareen.

Kilde: Agria dyreforsikring, Wikipedia

 

Pass på hvor du oppbevarer medisinen

IBUPROFEN, 

Ibuprofen brukes som et smertestillende, febernedsettende og betennelsedempende legemiddel til mennesker. Ibuprofen kan gi alvorlig forgiftning om hunden eller katten din spiser det. Ibuprofen har vært brukt hos hund, men pga. faren for utvikling av magesår er bruken blitt begrenset.

Symptomer på forgiftning kommer vanligvis innen 2-6 timer. Ibuprofen forgiftning gir normalt uttalte mage/tarmsymptomer, og kan også gi nyresvikt. Vanlige symptomer er:

Kvalme/oppkast/diare, nedsatt matlyst, økt tørste og urinering, ustøhet, sløvhet

Farlige mengder, katter er grovt regnet dobbelt så følsomme for ibuprofen som hunder. Dette skyldes at katter har redusert evne til å skille ibuprofen ut av kroppen, og de kan få symptomer selv etter små inntak. Kontakt veterinær hvis hunden har inntatt mer enn 5 mg ibuprofen per kg kroppsvekt, eller hvis katten har inntatt mer enn 2,5 mg ibuprofen per kg kroppsvekt

Behandling/førstehjelp, Forskjellig typer behandling kan bli aktuelt, f.eks.:  brekkmiddel, medisinsk kull (gjentatt dosering), mage-tarm beskyttende medisiner og  væskebehandling

Kilde: Helsedirektoratet

 

Tenk på hva du bruker i hagen din.

KAKAOBARK er full av giftstoffet – teobromid – som i verste fall kan drepe hunder som tar seg en smak. Det samme gjelder selvfølgelig kakaoflis. Kakaobark inneholder et giftstoff som angriper leveren på hunden og kan føre til alvorlig forgiftning. Det finnes ingen motgift, ifølge Giftsentralen. Men veterinærer kan behandle symptomene og redde hunden dersom ulykken skulle være ute.

Unngå bruk av kakaobark/flis i hagen din

Brekkmiddel
Har det ikke gått lang tid siden hunden fikk i seg barken, kan det være lurt å prøve et brekkmiddel. Flytende kull, som binder barken i tarmen, er også en mulighet. Det er uansett viktig å ta hunden med til veterinær.

Giftstoffet blir tatt opp i leveren, så blir den overført til gallen og ført tilbake til tarmen. På den måten vil hunden ikke klare å skille det ut. Kretsløpet lammes, leveren skades og en rekke komplikasjoner oppstår.

Det er en kjent sak at hunder ikke skal spise sjokolade, men kakaobarken har enda høyere konsentrasjon av kakao. Barken har en søtlig lukt som virker forlokkende påhunder.Katter, derimot, er ikke spesielt interessert.

Vanlig bark
Hageselskapet mener at man bør tenke på hvor i hagen man legger ut kakaobark.I områder langs gang- og sykkelveier bør denne type flis ikke brukes, fordi mange hundeeiere lufter sine hunder her. Ellers er det opptil hundeeier å holde kontroll over hvor hunden beveger seg og hva den putter i munnen. Men til hageeiere som selv har hund, vil vi anbefale å kvitte seg med denne type bark og heller bruke vanlig barkblanding eller annet dekkmateriale.

Kilde: Dognews.no

 

Tenk på hvor du setter den flotte Amaryllisen i jula.

JULENS GIFTIGE POTTEPLANTER

De lyser opp i vintermørket! Men vær forsiktig med hvilke blomster du kjøper inn til jul! Mange potteplanter er giftige for hunder og katter hvis de skulle få dem i seg.

Hvis hunden eller katten har fått i seg bestemte planter kan den bli syk, ja til og med så syk at det står om livet. Tenk deg derfor godt om før du handler i blomsterbutikken. Og vær oppmerksom på om dyret får noen symptomer. De vanligste symptomene er kvalme, brekninger, diaré og kraftige magesmerter. De vanligste juleplantene er spesifisert i listen. Noen av dem er giftige, andre ikke!

Amaryllis: Hele planten er giftig og kan føre til både brekninger og diaré.

Julestjerne: Plantesaften gir irritasjon med brekninger og diaré. Symptomene er vanligvis milde. Kraftigere besvær med hevelse og svelgeproblemer kan forekomme.

Julekaktus: Ufarlig Julerose: Hele planten er giftig.

Vakker blomst, men løken er giftig for hunden din.

Hyasint: Løken er giftig. Gir brekninger og diaré

Liljekonvall: Hele planten er giftig og kan føre til brekninger, diaré og hjerteproblemer.

Misteltein: Bladene og bærene inneholder irriterende stoffer som fører til diaré og brekninger.

Novemberkaktus: Ikke giftig

Tidløs: Hele planten er giftig. Katten eller hunden blir tørst, får kraftige brekninger, blodig diaré, sirkulasjons- og pusteproblemer. Forgiftningen påvirker nyrene.

Tulipan: Hele planten er giftig, men ufarlig. Kan føre til brekninger, magesmerter og sikling. Kan gi sirkulasjonsproblemer.

Tarzett: Kan være giftig.

Hvis du har mistanke om at dyret kan være forgiftet, må du kontakte veterinær raskt.

Kilde: Agria dyreforsikring

 

La ikke hunden slikke i søledammer ute på veien.

FROSTVÆSKE/ KJØLEVÆSKE: Det kanskje ikke så mange tenker på er forgftninger som hunden kan få når den drikker vann fra sølepytter på parkeringsplass og bilveier. Glykolfogiftning. Alle biler trenger kjølevæske og kjølevæske er ekstremt giftig å få i seg. Biler kan lekke kjølevæske og kjølevæsken kan havne på bakken eller i en søledam som bilen har stått parkert over. Kjølevæske består av etynolglykol og dette smaker søtt og dermed godt synes nok både katter og hunder. Det er derfor ikke usannsynlig at din hund vil slurpe vannet i seg eller slikke på flekkene på asfalten. Den dødelige dosen for en katt er 1,5 ml per kilo kroppsvekt og for hund 6,6 ml per kilo kroppsvekt. Det som skjer er at glykol brytes ned i leveren og de nedbrytningsproduktene som dannes er faktisk ennå giftigere enn etanolglykolen i seg selv. Resultatet kan bli kraftige og uhelbredelige nyreskader. I verste fall kan forgiftningern også påvirke hjernen slik at dyret virker beruset.

Frostvæske finnes i mange forskjellige varianter.

Forgiftningens ulike stadier Stadiet 1: Kommer innen 30 minutter til 12 timer. Sløvhet, vingling , generelt nedsatt, brekker seg, kaster opp, økt tørst og tissing. Ved kraftige forgiftningsanfall får dyret kramper, blir bevisstløs og dør. Stadie 2: Kommer etter 12 til 24 timer. Symptomene avtar og dyret er mye bedre. Om inntaket av glykol ikke har vært så stort, kan det første og andre stadiet passere uten at eier vet at dyret har vært forgiftet. Stadie 3: Kommer etter 24 til 72 timer. Siden nyrene ikke lenger fungerer rammes dyret av urinforgiftning. Urinproduksjonen minsker eller opphører. Dyret blir svært dårlig med nedsatt kroppstemperatur brekninger og diare. Hjertefunksjonen kan også i visse tilfeller påvirkes.

Diagnostisering I tilfeller hvor eier ikke vet om hunden eller katten har fått i seg glykol kan det være vanskelig å stille diagnosen. Lignende symptomer kan man få ved mage- og tarmkatarr, betennelse i bukspyttkjertelen og ved andre nyreskader. Nyreskader påvises ved blodprøve, men da er man allerede ved stadium tre og det er kanskje allerede for sent. Diagnosen kan også stilles ved en urinprøve, men ofte stilles først diagnosen ved obduksjon. Det viktigste er å få dyret til behandling fortest mulig. Om man ombserverer at hunden slikker i seg glykol prøv å fremkall brekninger ved feks. sterk sennep ved tungeroten om det er langt til nærmese dyrlege.

Behandling Den eneste behandlingen som hjelper er å sette alkohol intravenøst og gjerne over flere dager. Dyret er da beruset og må passes på hele tiden. Har forgiftningen nådd stadium tre er det allerede for sent. Husk også at mange bruker kjølevæske i slukene på hyttene sine om vinteren. Det blir da liggende i vannlåsen og skal normalt ikke være noen risiko, men sørg for at hunden er trygt plassert i bilen i tilfelle noen skulle bomme på mengden

Kilde: Norske redningshunder.no

 

AVOCADO:Dyr bør holdes borte fra både selve planten og dens frukter. Denne deilige frukten kan gi nekrose av hjertemuskelen (dvs

Avocado er svært giftig for mange dyr

at deler av hjertemuskelen dør), og kan skade dyrets lunger og indre organer, hos en god del dyr, hester og spesielt fugler. Hunder er også meget utsatt. Det er et giftstoff kalt persin som er i høyest konsentrasjon i avocado-bladene som forsårsaker denne dødelige tilstanden. Symptomer som depresjon, pustevansker, ødemer i hode og tunge, blålig fargede slimhinner og hoste oppstår 24-48 timer etter inntak. Spiser hunden din avokado kan dø dersom den ikke får nødvendig behandling. Spesielt gjelder dette dersom hunden spiser av treets blader, bark, skall og kjærne. Mer enn 100 mg per kilo kroppsvekt er nok. Avokado er meget giftig for hunder men også en rekke andre dyr

Mange hevder at avokado ikke er farlig for hunder og det finnes faktisk et hundefor på markedet (AvoDerm) som inneholder avokado. Likevel er det dokumentert at symptomer etter å ha spist avokado er blant annet kolikk, oppkast, diare, hyperventilering, væskeansamling rundt hjertet med mer.

 

Pass på fruktfatet.

DRUER & ROSINER: Inntak av rosiner og druer hos hund kan gi nyresvikt. Virkningsmekanismen bak den toksiske effekten på nyrene er ikke kjent, og det kan se ut som om noen individer tåler druer/rosiner dårligere enn andre. Kontakt veterinær hvis hunden din har spist rosiner eller druer.

Tegn på forgiftning kommer oftest få timer etter inntak og vanligvis innen 24 timer. Vanlige symptomer er:

• Oppkast
• Diare
• Nedsatt matlyst

Rosiner er giftige

• Magesmerter
• Slapphet
• Økt drikkelyst
• Nedsatt urinering eller ingen urinering

Giftige mengder, Man vet forløpig ikke hvor mye som skal spises før forgiftningsymptomer kan komme, men for noen dyr vil selv små mengder druer /rosiner kunne gi forgiftning.

Alle inntak sees på som potensielt giftig og vi anbefaler at man tar kontakt med veterinær for råd om oppfølging og behandling.

Behandling/førstehjelp, Forskjellige typer behandling/oppfølging kan bli aktuelt hos veterinær.

 • Brekkmiddel, og deretter behandling med aktivt kull og Væskebehandling.

 

Kilde: Helsedirektoratet

 

Xylitol finnes i de fleste hjem, i flere forskjellige typer.

Xylitol kan gi forgiftning hos hund

Xylitol brukes som søtningsstoff i bl.a sukkerfri tyggegummi, pastiller og legemidler. Hunder som spiser xylitol kan få alvorlig forgiftning. Kontakt din veterinær hvis hunden din har spist xylitol.

Symptomer på forgiftning: Hunder som spiser xylitol kan få lavt blodsukker (hypoglykemi) og leversvikt. De første symptomene kan komme etter 30-60 minutter og kan være:

• Oppkast
• Slapphet
• Ustøhet
• Skjelvinger

Noen hunder kan utvikle akutt leversvikt uten forutgående symptomer. Oppkast og slapphet kan da opptre etter 9-72 timer

Alle hunder som har spist > 0,1 g xylitol per kg bør få behandling hos veterinær.

Behandling: Har hunden din fått i seg xylitol ta kontakt med din veterinær. Veterinæren vil vurdere om det er nødvendig med blodprøver, glukose eller annen behandling.

Kilde: Helsedirektoratet

paddePADDER:

Om sommeren får veterinæren ofte besøk av hunder som plutselig er blitt litt sløve og slever. Ikke så sjelden dreier det seg om paddeforgiftning.

Padder har en kjertel på ryggen som skiller ut et stoff som er mer eller mindre giftig. I tropene finnes det frosker med livsfarlig gift.

Giften hos norske padder er nok ikke like giftige. Men om en hund biter i en levende eller død padde blir resultatet en hund med kraftig sikling. Pupillene blir påtagende små. Paddeforgiftning er ikke farlig for hunden, men kan være nokså plagsom. Selv kan du ikke gjøre noe annet enn å tørke slevet og avvente. Veterinæren kan gi hunden en sprøyte slik at slevingen opphører til giften er ute av kroppen.

Om du mistenker paddeforgiftning, skal du gjøre følgende:
 • Inspiser hunden, fremfor alt i munnhulen. Finnes det fremmedlegeme mellom tennene?
 • Om du vet at hunden har tygget på en padde skal du avvente.
 • Om hunden ikke blir dårlig med en gang kan du avvente.

Kilde: Agria – http://www.agria.no/hund/artikkel/padder-er-giftige-for-hunder

 

PÅSKELILJER GIFTIGE FOR DYR OG MENNESKER: påskeliljer hund

Påskeliljer kan nemlig føre til forgiftning hos både katter og hunder.

Det er løken som er den giftigste delen av planten, men også knopper, blomstene og bladene inneholder gift. Til og med pollen fra påskeliljer er giftig, i følge nettstedet Fråga veterinären.

Dyret kan i aller verste fall dø etter å ha spist en eller to biter av blomsten. Pollenstøvet, som ofte havner på bordet eller området rundt blomstervasen, er også en trussel for katten. Hvis katten får pollen i pelsen, kan den ende opp med å slikke i seg giften.

Symptomene på forgiftning begynner 6-12 timer etter inntak, men symptomene kan også komme så raskt som 15 minutter etterpå.

Se etter dette:

 • Oppkast
 • Tretthet
 • Spyttsekresjon
 • Skjelvinger
 • Diaré
 • Anfall

Katten/hunden kan også få nyresvikt som følge av liljeforgiftning.Også barn bør holde seg unna den flotte påskeblomsten.

For disse artene er hele planten giftig, men særlig løken inneholder irriterende stoffer som kan gi slimhinneirritasjon, kvalme, brekninger og diarè ved svelging. Fjern planterester og gi drikke. Dersom større mengder er svelget kan det være aktuelt å gi medisinsk kull, melder helsebiblioteket.no.

Kilde: Helsebiblioteket.no

 

Om du har lyst, kan du ta en tur innom denne siden, og teste ut testen «Hva er farlig for hunden din»? Aldri skadelig å repetere litt når det gjelder menneskets beste venn. Her står det en notis under enkelte svar.  😮

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=hva-er-farlig-din-hund

 

Skulle du ha spørsmål om forgiftning på mennesker eller dyr, ta kontakt med giftinformasjonssentralen,

http://www.helsedirektoratet.no/giftinfo

GIFTINFORMASJONSSENTRALEN til helsedirektoratet.

 

HAR DU TIPS OM FLERE GIFTIGE TING VI BØR HA MED PÅ SIDEN VÅR?

Legg gjerne igjen en melding/ kommentar til oss, så skal vi sjekke det ut.

3 tanke på “Forgiftning av hund

 1. Da har jeg søkt litt og skrevet om både druer og avocado, samt litt til Ditte. Tusen takk for tipset. :O))

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *