Dyrebeskyttelsen Trondheim

PRESENTASJON AV ORGANISASJONEN DYREBESKYTTELSEN TRONDHEIM:

Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Trondheim og Omegn er en stiftelse/frivillig organisasjon som består av et styre og mange andre frivillige som yter ulønnet innsats i sin fritid.

Praktiske oppgaver som vi gjør, er å betjene telefon/e-post, gi råd og veiledning, praktisk hjelp til dyr i nød / bringe dyr til og fra veterinær, stelle dyr, omplassere dyr, jobbe for å skaffe flere gode permanente hjem til ulike dyr som er blitt hjemløse.

I utgangspunktet omplasserer vi bare eierløse dyr. Dette er rett og slett på grunn av kapasitetsbegrensninger, og fordi vi mener at eiere selv bør gjøre hva de kan for å finne et godt nytt hjem for dyret sitt. I Dyrebeskyttelsen har vi hendene fulle med hjemløse, syke og skadde dyr. De må være vår første prioritet, for uten oss har de ingen.


Inntektene til vår lokalforening er basert på medlemsinntekter, legater/fond, loppemarkeder, Grasrotandelen, gaver fra dyrevennlige givere og noen ganger testamentariske midler. En stor del av inntektene våre kommer gjennom medlemmene. Medlemmene våre er like verdifulle for oss om du ønsker å være et aktivt medlem som om du er støttemedlem!

 

Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn har et styre med sju medlemmer og tre vara som tar seg av det administrative. Vi har frivillige som hjelper til i det daglige med brakkestell, krisehjem, kjøreoppdrag, samt å betjene våre telefoner. Det legges ned atskillige timer med frivillig arbeid hver uke!

 

Det viktigste arbeidet i det daglige er arbeidet på Brakka vår. Der har vi plass til ca. 15 katter som venter på nye hjem og som trenger daglig tilsyn, omsorg og stell. I tillegg har vi plass til 6 katter på isolatet. Vi benytter oss i stor grad av krisehjem der dyrene våre får være i et naturlig og omsorgsfullt miljø i tiden etter sterilisering, ved sykdom eller ved behov for sosialisering. Vi har en vakttelefon som er betjent av våre frivillige og ei hjemmeside som oppdateres med dyrene vi tar inn. Vi har også en krisehjemstelefon som holder kontakten med våre mange krisehjem, og helseansvarlig betjener også en telefon som er tilgjengelig for hjelperne og krisehjemmene. Vi har et tett samarbeid med Dyrevernnemnda i saker som dreier seg om vanskjøtsel og mishandling av dyr.

Vi benytter oss av krisehjem til det vi tar inn av burdyr, da disse ikke kan oppholde seg på brakka. Vi er avhengig av krisehjemmene og har ofte behov for nye slike midlertidige hjem. Du får alle utgifter dekt, i bytte mot at du viser omsorg for dyret i den tiden det skal være i krisehjem.

Dyrebeskyttelsen jobber og brenner for alle dyr, men katteproblematikken lokalt dominerer i stor grad vårt arbeid Vi ønsker større respekt for individet, og vi vet at den eneste måten å redusere hjemløse katter på er gjennom forebyggende arbeid som sterilisering/kastrering og chipmerking.


Vil du vite mer om Dyrebeskyttelsen Trondheim , besøk deres hjemmeside på:

www.dyrebeskyttelsen-trondheim.no

Eller ta kontakt på telefon : 95 22 52 75


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *