NOAH- For dyrs rettigheter

PRESENTASJON AV ORGANISASJONEN «NOAH- FOR DYRS RETTIGHETER»:

NOAH startet i 1989 av en gruppe aktivister med erfaring fra nasjonalt og internasjonalt miljø- og dyrerettighetsarbeid.

I dag har NOAH nærmere 3000 medlemmer og aktive støttespillere som engasjert fremmer NOAHs budskap om respekt for dyrs liv.

NOAH er organisasjonen som alltid fremmer dyrenes sak, og som ikke er fornøyd med kompromisser på deres bekostning. Vi ser at dyr ønsker å leve; derfor skal de ikke drepes. Vi ser at dyr ønsker å utfolde seg; derfor har de krav på frihet. Vi ser at dyr søker livsglede; derfor har de krav på mulighetene som ligger i deres natur. Dyr er ikke til for at mennesker skal utnytte dem. De er skapt for å leve sine egne liv. Derfor arbeider NOAH mot all utnytting av dyr.

Dyrerettighetsarbeid er noe alle kan engasjere seg i uavhengig av alder, yrke eller bakgrunn. NOAH driver påvirkning på alle nivåer, og overfor alle grupper i samfunnet. Vi møter politikere og påvirker lovendringer. Vi har iøyenfallende aksjoner for å trekke medias oppmerksomhet til dyrs rettigheter. Vi deler ut informasjon og diskuterer med folk på gaten. Vi holder konferanser og foredrag på skoler, skriver artikler, demonstrerer, aksjonerer – og redder enkeltdyr.

NOAH er høringsinstans, deltar i ulike offentlig oppnevnte referansegrupper og utvalg i forbindelse med dyrevern, og er representert med ett medlem i Rådet for Dyreetikk.

NOAH er partipolitisk og religiøst uavhengig. Vi mottar ikke offentlig støtte, men driver vår virksomhet basert på medlemsinntekter, gaver og egeninnsats.

I NOAHs aktivistavdeling jobber vi med å planlegge og gjennomføre arrangementer i hele Norge. Vi arrangererer stand på messer og festivaler, løpesedelutdelinger og plakatopphengninger – i tillegg til større aksjoner og arrangementer. Vårt mål er å spre kunnskap om og engasjement for dyrene, slik at de kan få de rettighetene de fortjener. Men, vi trenger faste aktive som har lyst til å vie litt ekstra av sin fritid. Kunne du tenke deg å være NOAH-hjelper? Vi har NOAH-hjelpere som arrangerer ting i flere norske byer, som Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Tromsø og i Østfold.

Som NOAH-hjelper kan du for eksempel hjelpe til ekstra mye med en bestemt kampanje. Våre hovedkampanjer er sirkus, pels, hvalfangst, selfangst, vegetar og kosmetikk. Eller kanskje du vil være med i NOAHs festival-team og reise rundt på forskjellige arrangementer og festivaler?

Din støtte kan hjelpe NOAH å stanse overgrep mot dyr. Et medlemsskap i NOAH er en stemme for dyrs rettigheter: Ved å bli medlem forteller du politikerne som NOAH påvirker, at kravet om dyrs retttigheter også er et krav fra deg.

 

Med flere medlemmer blir NOAH sterkere både i antall mennesker som viser at de støtter dyrerettighetsbudskapet, men også fordi den økonomiske støtten gjør at NOAH kan ansette mennesker som kan jobbe intensivt med å forbedre dyrs rettigheter på et profesjonelt plan. Ditt bidrag som medlem er helt grunnleggende for dette arbeidet!

 

“Vennskapet til en hund er en kostelig gave som ikke er en mindre moralsk bindene forpliktelse enn vennskapet til et menneske.”
Konrad Lorenz

 

Ønsker du å lese mer om NOAH, eller komme i kontakt med organisasjonen? Besøk deres hjemmeside:

http://www.dyrsrettigheter.no

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *