Dyrevernalliansen

PRESENTASJON AV ORGANISASJONEN «DYREVERNALLIANSEN»:


Dyrevernalliansen ble dannet i 2001 og er en landsdekkende organisasjon for dyrevern i Norge. Vi er partipolitisk nøytral, og baserer alt arbeidet på faglige kriterier. Sammen med våre medlemmer får vi stadig gjennomslag i viktige dyrevernsaker

Dyrevernalliansens målsetting

Vi i Dyrevernalliansen arbeider aktivt for å realisere vår målsetting om at dyr respekteres som sansende individer med egne rettigheter.

Vi bygger på «De fem frihetene» for dyr. Disse prinsippene er internasjonalt aksepterte og bredt anerkjente utgangspunkter for god dyrevelferd. De ble opprinnelig utarbeidet av Brambell-komitéen i England på vegne av den engelske regjeringen. Brambell-komitéens fem friheter for dyr er:

  • Frihet fra sult og tørste.
  • Frihet fra fysisk ubehag.
  • Frihet fra smerte, skade og sykdom.
  • Frihet fra angst og frykt.
  • Frihet til å utføre naturlig adferd.

Dyrevernalliansens mål er et samfunn som ikke undertrykker dyr. Vi dokumenterer og bekjemper dyremishandling. Vi konsentrerer oss om dyr i pelsdyroppdrett, intensivt landbruk og dyreforsøk fordi vi her har muligheten til å hjelpe flest mulig dyr blant de som lider mest.

Dyrevernalliansen setter dyrevern på dagsordenen overfor politikere, næringsliv og i media. Vi er en premissleverandør som informerer, presser og inspirerer.

Alle dyr bør ha rett til et godt liv!

Alle dyr bør ha rett til et godt liv, uansett om de er hunder, elefanter, reinsdyr eller fisk.

Vi i Dyrevernalliansen jobber for konkrete forbedringer for dyrene. Vi har vært med på å utarbeide veiledninger for hold av familiedyr, og fremmet krav om forbud mot bruk av elefanter i sirkus. Dessuten jobber vi for bedre dyrevelferd for reinsdyr og oppdrettsfisk.

Dyrevernalliansen gjennomfører dessuten undersøkelser og initierer lovendringer som kommer mange forskjellige dyr til gode.

Dyrevernalliansen arbeider målrettet for å hjelpe dyr nå, og legge grunnlaget for en fremtid uten dyremishandling.

– Vi dokumenter dyremishandling. Gjennom undersøkelser av faktiske forhold, statistiske beregninger og faglige vurderinger dokumenterer vi hvordan dyrene har det i Norge.

– Vi arbeider for løsninger. Dyrevernalliansen utreder alternativer til måtene å behandle dyr på,  for eksempel ved å dokumentere alternativer til dyreforsøk og industrilandbruk.

Dyrevernalliansens mål er å avvikle norsk pelsdyroppdrett. Vi arbeider politisk og taler dyrenes sak overfor politikere på Stortinget og i regjeringen.
Arbeidet har gitt gode resultater. Flere politiske partier er nå mot pelsdyroppdrett.

Gjør en innsats for dyrene!

Det er mye du kan gjøre for å hjelpe dyr. Utover å forbruke med omtanke, kan du engasjere deg på nettet og i politikken!

Måter du kan støtte Dyrevernalliansen på

Du kan støtte Dyrevernalliansen på flere måter. Det mest effektive du kan gjøre er å bli medlem. Da har vi alltid deg i ryggen når vi taler dyrenes sak!

Ønsker du å vite mer eller har du noen spørsmål om Dyrevernalliansen, ta en titt på deres hjemmeside og ta kontakt:

www.dyrevern.no


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *